Turløyper sommer | Karasjok

Løypa starter ved Kroa og følger skitrekket opp mot 1000-års stedet og deretter mot sør mot Rávdujohka. Nedstigning til tidligere revefarm og de retter følger løypa bilveien til Karasjok sentrum. På toppen av skitrekket, ved 1000-års stedet er det etablert bålplass med sittegruppe. Det er også laget utendørs scene på 1000-årsstedet. Et annet alternativ er å følge grusvei fra toppen (Norlinkveien), som fører til E6 like ved Skytterhuset og deretter følge E6 mot sentrum.

Start ved parkeringsplass bak Kunstnersenteret. Løypa er anlagt etter en gammel kjerreveg med retur til utgangspunktet etter en sløyfe på 4,4 km. En kort avstikker fra løypa til vannkanten av Má iijávri finner man en sikret bålpass med sittegruppe. Bålbrenning utenom anlagte bålplasser er forbudt fordi det kan ligge sprenglegemer etter krigens dager i terrenget. Det er imidlertid ikke farlig å bevege seg uten for merkede løyper. Det er lagt grus på stien med tanke på tilgjengelighet for barnevogner, rullestoler, sykler etc.

Samme utgangspunkt som Má iijávri tursti med start ved parkeringsplass bak Kunstnersenteret. Løypa tar av mot Divran (på venstre hånd) etter ca 500 m. Det er godt skiltet. Stien stopper ved Dilljohka grustak på vestsiden av Dilljohka. Ved Divran er det ryddet og anlagt en sikret bålplass med sitteplasser. Bålbrenning utenom anlagte bålplasser er forbudt fordi det kan ligge sprenglegem er etter krigens dager i terrenget.

Løypa ble åpnet i 1994 som et ”Fotefar mot nord” prosjekt. Løypa starter ved Geaimmejohka parkeringsplass nordvestover mot Sevdnjes jogaš, krysser elva og går langs kulturminneområdet fram til fiskeplassen ved den nederste fossen i Geaimmejohka og retur samme veien tilbake til parkeringsplassen. Langs stien er det laget 3 grill/bålplasser. Den første ca 1 km fra parkeringsplassen, den andre ved Sevdnjesjogaš og den tredje ved fiskeplassen i enden av friluftsstien. Parkeringsområdet ved utløpet av Geaimmejohka består av parkeringsplass, utegrillplass og bord/benker, overbygd grillplass, toaletter, lekeplass med lekeapparater og infotavler.

Start ved Sávkadasveien ved enden av lysløypa. Løypa følger Sávkadasveien ca 1 km før den tar av mot Givdovárre (godt merket) og følger de retter en gammel traktorvei. Løypa tar av mot gammel kjerrevei og går nedover mot ut gangspunktet igjen. Løypetraseen langs den gamle kjerreveien er ryddet og det er laget gangbru er langs våte partier. Det er etablert 5 sitte-/bålplasser langs løypa.

Traseen langs den gamle veien som går fra Karasjok bru/Stuorragea gi til den gamle badestranda vil blir ryddet i løpet av sommeren/høsten 2010. Dette er en naturskjønn rute langs elva til den gamle badeplassen langs regulert friluftsom råde. Ved Stuorragea gi er det også fine fiskemuligheter i elva Kárášjohka.