Snøscooter | Karasjok

Bruk av snøscooter i utmark og på islagt vassdrag kan på vinterføre kun skje langs merkede løyper og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Det finnes 530 km oppmerkede scooterløypetraseer i Karasjok kommune, og på høyre side finner du kart over scooterløypene i kommunen.

Motorferdsel etter forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet. Mer om forskriftsendringer vedr. snøscooterkjøring og forskrift om snøscooterløyper finner du til høyre på skjermen.

Kontakt oss for mer informasjon om snøscooter turer