Kultur- og Friluftsstier

De sentrumsnære turløypene er nærmere beskrevet i dokument til høyre.

Ássebáktii kultur- og friluftssti har utgangspunkt fra Geaimmejohka miljøpark som ligger 12 km fra sentrum mot Kautokeino ved Rv 92. Kultur- og friluftsstien er sammenfallende og har en total lende på 5 km. Langs kulturstien er det flere typer kulturminner med bl.a. dyregraver, gammetufter, ildsteder, graver etc. De eldste kulturminner er fra 1100 tallet. Langs stien er det montert ulike skulpturer og kunstverk. Det er i tillegg satt opp plansjer som forteller om plante- og dyrelivet i området. I Miljøparken er det foruten parkeringplass, bord, ute- og innegrill, lekeapparater og toaletter som også er tilrettelagt for rullestolbrukere. Les mer på artikkelen til høyre.

Cáhppesjoga rasteplass som ligger 5 km fra Anárjokbrua med avkjørsel fra Rv 93 ved Grensen. Her fins utegrill, bord, gamme med ildsted, 15 sitteplasser og en gammetoalett. Meget gode fiskeplasser og andre friluftsmuligheter med utgangspunkt fra plassen.